Váš nákupní košík obsahuje 0 položekObsah košíku
0
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost AM PNEU s.r.o., se sídlem Trocnovská 2a, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 25909789, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, předejte na adrese provozovny AM PNEU s.r.o., Nad Porubkou 2355, 708 00  Ostrava Poruba.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.3 Pneumatiky nesmí být pro případ odstoupení od smlouvy nijak poškozené a nesměly již být nazuty na disk.

 

 

Internetový obchod:   eshop.avonpneu.cz
Společnost:                AM PNEU s.r.o.
Se sídlem:                  Trocnovská 2a, 702 00 Ostrava
IČ:                              25909789
E-mailová adresa:      obchod@avonpneu.cz          
Telefonní číslo:           595 134 269Copyright © AM PNEU s.r.o. 2008-2017 All rights reserved